ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ

  1. D

    Incest ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ

    ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਘਰ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਪੰਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਬਾਪੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਮੀ ਨੁੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਮੀ ਹੀ ਦੇਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ...
Top