dost di saheli

  1. T

    Adultery ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗਪਾਗਪ

  2. D

    Adultery Dost di saheli

    ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ 3ਬੀ2 ਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀਪ ਨੇ ਓਥੇ ਪੀਜੀ ਲੈ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ । ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਮੀ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੁੜੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੋਂਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ...
Top