maalish

  1. T

    Erotica ਮਾਲਿਸ਼

    ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਿਸਾਲ ਕੇ ਲਿਟ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੌਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ” ਘੁੱਟ ਦੇ ,ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ. ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ “. ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਮੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਘੁੱਟਿਆ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ।...
Top