romantic sex stories

  1. Casinar

    Romance Love with a Rapist - Ek Darinde se pyar (Completed)

    Love with a Rapist - Ek Darinde se pyar Intro: Kaha jata hai ke pyar andha hota hai. Yeh bhi suna hai ke pyar par kissi kaa zor nahin chalta. Aur yeh bhi kehte hein ke Pyar na to jaat dekhti hai, na umar, na samaaj, na hi pyar ko kissi ka darr hota hai na khauf. Pyar ko khuda kaha jata hai...
Top