Adultery Sex Story in Marathi Font > Childhood virgin fucking sexy marathi story

Newbie
44
0
6
अमृता नेहमीच घराकडे दुर्लक्ष करून आपल्या मैत्रीण बरोबर खेळण्यात मग्न असायची. तिचा अल्लडपण जर थोडा थोडा कमी होत होता, तरी खेळण बागडण, मैत्रणीबरोबर फीरण. काही केल्या कमी होत नव्हते. तिच्या आई वडिलांना तिच्या भविष्याची चिंता होती, कधी कुठे चुकून वाकड पाऊल पडल तर मानाने मन वर करायला देखील नको..! अचानक अमृता च्या जीवनात तो क्षण हि आला. तो चोदने क्षण स्त्रीच्या आयुष्यातील मोलाचा क्षण असतो. मोलाचे वळण असते आणि अमृता नेमकी वळणावर आली व त्या दिवशी नेहमी प्रमाणे मनीषा च्या घरी गेली. मनीषा च्या घरी कोणीच नव्हते. मनीषा चा मोठा भाऊ नुकताच मुंबईहून यऊन आराम करत होता. अमृता व त्याची पहिल्यापासून ओळख होतीच.

त्याच ते रुबाबदार फ़शिअनबल हेरो सारख वागण तिला फार आवडायचं. तो हि आवडायचा, त्याने तिच्याकडे पहिले व पहातच राहिला लहानपणची अमृता तर आता नुकतीच तारुण्यात आलेली कळी होती.तो वेगळ्याच दृष्टीने पाहत विचित्र हसला अमृता ला ही वेगळाच वाटल पण अमृता चे इतका बदल काय समजेना तिचे रूप एक सुंदर परी सारख गोरीपान, मोहक लावण्यावती तिचा भरगच बांधा, बोलके डोळे, नाजूक ओठ, टंच गोलाकार उरोज, भरगच नितंब. मनीषा ला मुद्दाम काम सांगून तिला दोन तास बाहेर पाठवल आणि अमृता ला थांबावयास सांगितल मनीषा बाहेर जाताच दरवाजा आतून बंद केला व अमृता ला जवळ घेतल.

अमृता ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली.पाहता पाहता मी हि अमृता कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत.मी हळूच अमृता चा हात धरून अमृता ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना अमृता पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी. मी अमृता ला अलगद मिठीत घेतल अमृता ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल. अमृता ला गच्च मिठी मारली. अमृता च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. अमृता च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले.

अमृता ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती.माझा एक हात अमृता च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो.पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. अमृता च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत अमृता च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती.तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते. मी एक हात अमृता च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. अमृता चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी अमृता चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली. तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी अमृताच्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली.

थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ अमृता च्या योनी वर फिरवत अमृता ला खूप उत्तेजित केल अमृता ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही अमृता ला प्रतिसाद देत अमृता ला हिसके देऊ लागलो. आणि थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल. आणि अमृता ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून अमृता चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत अमृता ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला. माझे चोदने पाहून ती हि खुश झाली. मी हि मनो मन खुश झालो होतो कारण एक नाजूक कळीचा रस मला चाखायला मिळाला होता.
 

Top